[add_to_cart id=614719]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

با عنوان :  مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید


 

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده :
امروزه در دنیا عوامل نیرومندی در حال تغییر بنیانهای كســب و كـار هسـتند ، بطوریكـه دیگر روش های معمول تصمیم گیری و شیوه های سنتی كسب و كار پاســخگوی نیازهـای امروزی مدیران سازمانها نیست ، این عوامل می توانند رونــد جـهانی شـدن ، پیچیـده تـر شدن محیط و بالا رفتن عدم اطمینان ، تكنولوژیهای پیشرفته با چرخه عمر خیلی كوتاه ، رقابت روز افزون ، تغییر در الگوی انتخاب و نیازهای مشتریان و سایر عوامل از ایـن قبیـل باشد .امروزه بیشتر سازمانها این وضعیت را درك نموده و برای غلبــه بـر تـل انبـار شـدن اطلاعات غیره لازم و زائد ، به روز نمودن اطلاعــات و دانـش سـازمانی و بكـارگـیری آن ، مدیریت بر دانش سازمانی خود را به عنوان ابزار مهم جهت بقا و حفظ توان رقابتی و پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر مورد توجه جدی قرار داده اند . ســازمان های پیشـرو درك نموده اند كه دانش سازمانی ،یک دارائی مهم است و باید آنرا مدیریت نمود. در سازمان های سنتی بیشتر كنترلها و توجهات روی دارائیهای مشهود ، همچون نقدینگــی ، سـاختمان ، ماشین آلات و غیره متمركز می باشد و مهمترین و با ارزشترین دارائی خود یعنی ، دانـش سازمانی را بدون مدیریت رها نموده اند . در این پژوهش سعی شده مرز بین داده ، اطلاعات و دانش مشخص شــده و انـواع دانـش سازمانی و نحوه تولید دانش بیان شود . پس از شناخت دانش سازمانی ، تاریخچه مدیریت دانش ، عواملی كه ضرورت بكارگیری دانش سازمانی را برای سازمانها ایجاب نموده توضیح داده شده و پس از آن مدیریت دانش به عنوان یک فرایند و مراحل مختلــف ایـن فرآینـد تشریح و با نظر سنجی از جامعه آمــاری در شـركت بـرق منطقـه ای غـرب و اسـتفاده از نظرات كاركنان جامعه آماری پژوهش، در خصوص شاخصهای مدیریت دانــش در شـركت برق منطقه ای ، مشخص شد كه ساز و كاریكه بتواند مدیریت بـر دانـش را انجـام داده در حال حاظر وجود ندارد و كلیه كاركنان و كارشناسانی كه در ایــن نظـر سـنجی همكـاری داشتند اظهار نظر نمودند كه دســتیابی بـه اطلاعـات لازم جـهت انجـام كارهـا و وظـایف سازمانی سخت و اغلب پس از صرف زمان زیاد اطلاعاتی به دست میــآید كـه دقیـق و یـا مرتبط نیست ،دانش سازمانی چندان بها و اهمیت ندارد و دسترسی به منـابع اطلاعـاتی و دانشی به راحتی امكانپذیر نیست ، فرهنگ مستند ســازی و انتقـال دانـش و تجـارب ،بـه دیگران وجود ندارد ، كه در شرایط كنونی ضرورت داردسازمان برای دستیابی به بهره وری نیروی انسان ، توانا سازی كاركنان ، كاهش زمان تصمیم گیریها و انجام كارها ، اثر بخشی سازمانی ، رضایت شغلی كاركنانی ، صرفه جویی در سازمان و كاهش هزینــه هـا ، مزیـت رقابتی ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان از طریق ساده شدن و كاهش زمان پاسخ به آنها ، افزایش خلاقیت و نوآوری و غیرة مدیریت دانش را در سازمان شروع و به تدریــج نهادینـه نماید .
تعداد صفحه :105
قیمت : 14700 تومان
 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *