رشته حسابداری

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه دانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری عنوان: مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی   شهریور 1393 فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول. 2 کلیات پژوهش 2 1-1 بیان مسأله. […]

رشته حسابداری

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی شهریور ماه 1393     فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1 مقدمه2 مساله اصلی تحقیق2 تشریح و بیان موضوع2 ضرورت انجام تحقیق3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3 فرضیه تحقیق4 اهداف اصلی از انجام تحقیق5 نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6 روش […]

رشته حسابداری

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 پایان نامه رشته  مدیریت  واحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری عنوانمدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو بهمن 91       فصل اول :کلیات تحقیق.21-1مقدمه.21-2بیان موضوع تحقیق31-3مساله اساسی تحقیق.51-4اهمیت انجام تحقیق.61-5اهداف اصلی تحقیق71-6سوالات تحقیق71-7فرضیه های تحقیق. 81-8روش کلی تحقیق81-9قلمرو تحقیق 91-10تعریف واژه […]

رشته حسابداری

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمیدانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان موضوع:«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»شهریور 1393     فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق 11-1 مقدمه 21-2 تعریف موضوع 31-3 اهمیت موضوع 51-4 مدل مفهومی تحقیق 81-5 اهداف تحقیق 81-5-1 هدف اصلی 81-5-2 اهداف […]

رشته حسابداری

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری  پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A عنوانتعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها تابستان 1393       فهرست مطالبعنوان                                                                                                                صفحه چکیده. 1فصل اولکلیات تحقیق1-1) مقدمه. 21-2) بیان مسئله. 31-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4) اهداف تحقیق 61-4-1) هدف اصلی: 61-4-2) اهداف فرعی: […]

رشته حسابداری

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 پایان نامه رشته  مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده شهریور ماه 1393                                                               فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                    صفحه                              چکیده.1فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه   31-2 بیان مسئله. 41-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 اهداف تحقیق 61-5 […]

رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دی‌ماه 1393     فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 بیان […]

رشته حسابداری

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در  بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه1393       فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه. 21-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 41-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 51-4 بیان مسئله. […]

رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداریپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دی 1393   فهرست مطالب عنوانفصل اول:کلیات تحقیق شماره صفحه 1-1-  مقدمه 2 1-2- موضوع تحقیق […]

رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین  سودآوری و نسبت تقسیم سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین  سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بهمن ماه 1393        فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 31-3 اهمیت و […]

رشته حسابداری

پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحدکاشان پایان‏ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته حسابداریموضوع پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیران پاییز 1392     فهرست مطالبعنوان   شماره صفحه                                                     __________________________________________________________ فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه 2 بیان موضوع 3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5مساله […]

رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی    پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقاتسیستان و بلوچستان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A ) موضوعتاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت سال تحصیلی1392-1391        فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحهچکیده..1فصل اول کلیات تحقیق1-1-مقدمه31-2-طرح موضوع.61-3 -بیان مسئله. 81-4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق91-5 -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 101-6-اهداف […]

رشته حسابداری

پایان نامه مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده اقتصاد و حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش :حسابداری عنوان : تاثیر مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهار   1392     فهرست مطالب  عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش 11-1- مقدمه 12-1بیان مساله. 33-1- اهمیت […]