روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )  عنوان نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس بر میزان پیشرفت درسی، سطح مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی  شهریور 1393       عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه مقایسه اثر روش های یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی  موضوع : مقایسه اثر روش های  یادگیری مشارکتی ، یادگیری مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو، و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی .در سال تحصیلی 87-86  پاییز 87     فهرست جداولجدول 1-2  انواع الگوهای تعامل و […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کاربرد روش مشارکتی در پرورش سطوح بالای یادگیری در نظام آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیک

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیگروه آموزشی تکنولوژی آموزشی پایان‌نامهجهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته تکنولوژی آموزشی عنوانکاربرد روش مشارکتی در پرورش سطوح بالای یادگیری در نظام آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیک  مهر 1392   فهرست مطالب1-1 مقدمه 21-2 بیان مسئله. 71-3  ضرورت و اهمیّت 111-4 اهداف پژوهش. 151-4-1 هدف اصلی پژوهش. […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)عنوان:طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه و بررسی تأثیر آن بر مهارت های هندسی دانش آموزان مقطع ابتدایی زمستان 1393      عنوان صفحه تشکر و قدردانی د اهدا هـ فهرست مطالب و فهرست پیوست‌ها. ح […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی(M.A) عنوان:طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی و نقش آن بر عملکردروانی- حرکتی  فراگیران زمستان 93     فهرست مطالبعنوان                                                                                               شماره صفحهچکیده. 1 فصل اول: کلیات پژوهش1-1.مقدمه. 31-2.بیان مساله. 51-3.اهمیت وضرورت 61-4.اهداف پژوهش. 81-4-1. هدف کلی. 81-4-2.اهداف جزئی 81-5.سؤالات […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ های توسعۀ آموزش کارآفرینی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه خوارزمیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیرساله دکتری (PhD) رشته مدیریت آموزشی  عنوانشناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ­های توسعۀ آموزش کارآفرینیدر آموزش‌عالی ایران  تیرماه 1393       مقدمه جهان در اواخر قرن بیستم، شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصه‌های کسب‌و‌کار بوده است؛ چنان‌که امروزه مفاهیمی چون جهانی‌شدن، افزایش رقابت، توسعۀ فناوری اطلاعات، […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه هوش معنوی و هوش عاطفی با تعارض زناشویی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده ادبیات و علوم انسانیپایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد( (M.Aرشته مشاوره و راهنماییعنوان:رابطه هوش معنوی، تاب‌آوری و هوش عاطفی با تعارض زناشویی در زوجین تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان ایلام مرداد 93          فهرست مطالب                    عنوان                                                                                                             صفحه            چکیده.1فصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه31-2 بیان مسئله6اهمیت و […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانیبخش روان­شناسیپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده رابطه ساده و چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج  دیماه 1393       فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحهفصل اوّل (طرح پژوهش)1-1- مقدمه  21-2- بیان مسئله. 31-3- ضرورت انجام تحقیق 51-4- […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی و میزان توجه به  آن

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)رشته: علوم تربیتیگرایش : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشعنوان پایان نامه :تحلیل و تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی  و میزان توجه به  آن در سند تحول بنیادین  آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران زمستان 1392     فهرست مطالبعنوان    شماره صفحهفصل اول1-1 […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه تأثیر یادگیری از طریق تلفن­ همراه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه بیرجنددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه علوم تربیتی  پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد برنامه ­ریزی درسیعنوانتأثیر یادگیری از طریق تلفن­همراه بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه بیرجند در درس زبان انگلیسی عمومی  تابستان1390                                                                             فهرست مطالب                                                                  عنوان                                                                                                                                                       صفحهفصل اول: کلیات تحقیق1- 1 –  بیان مقدمه. 21- […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر پیشرفت تحصیلی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) عنوان:تأثیر آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر اهمال‌کاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان یزد  سال تحصیلی 1393       فهرست مطالبعنوان                                                                                                  صفحهچکیده. 1فصل اول کلیات تحقیق1-1- مقدمه. 31-2- بیان مسئله. 31-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 61-4- […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه پیش بینی شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی    واحد کرمانشاه  دانشکده علوم تربیتی ،گروه مشاوره و راهنماییپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) عنوان:پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان زمستان 1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  شماره صفحهچکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1مقدمه. 51-2 بیان […]

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمساردانشکده روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشیعنوان:پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین بر اساس میزان مهارتهای ارتباطی معلمان  آنها در سال تحصیلی 94-1393 زمستان 1393        عنوان.صفحهفصل اول (کلیات پژوهش).11-1-مقدمه21-2-بیان مسأله.71-3-اهمیت و ضرورت […]