پایان نامه  تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش: منابع انسانی عنوان :  تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان در شهرداریهای شهرستان نطنز  زمستان 1393 فهرست مطالب  عنوان                                                                                                   شماره صفحهچکیده    1  فصل اول: طرح تحقیق:  2       1-1- مقدمه:    31-2- بیان […]

پایان نامه تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)مدیریت بازرگانی- گرایش بیمه عنوان :تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: صندوق مهر امام رضا(ع))  زمستان 1393        فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحهچکیده 1فصل اول :کلیات تحقیق1-1- مقدمه 31-2- شرح وبیان مسأله تحقیق. 41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 61-4- اهداف تحقیق. […]

پایان نامه بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر مشهد

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی عنوان: بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر مشهد اساتید مشاور: دکتر یدالله زرگر دکتر اسماعیل […]

پایان نامه :اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی

از آنجا که قلب یکی از مهم ترین و حساس ترین اعضای بدن آدمی است، آسیب به آن بر وضعیت روحی و روانی فرد تأثیر نامطلوب می گذارد. عدم توجه به استرس ها و واکنش های روانی مبتلایان، سبب توسعه بیماری آنان می گردد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی است. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با استفاده از گمارش تصادفی است. نمونه این پژوهش را ۳۰بیمار قلبی تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بیماران قلبی (مرد و زن) شهرستان بندرعباس بود ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36 )، بهزیستی روانشناختی ریف و استرس ادراک شده (۱۹۸۳)بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش روش MBSR در کاهش استرس ادراک شده و بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی درسطح ۹۹% مؤثر است و همچنین اثربخشی معناداری در سطح ۹۵% در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی مشاهده شد. بنابراین می توان این روش درمانی را برای کاهش مشکلات روانشناختی این بیماران توصیه کرد.

واژگان کلیدی: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، استرس ادراک شده، بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی، بیماری قلبی

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

پایان نامه گرایش : کودکان استثنایی عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A” گرایش کودکان استثنایی عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به […]

پایان نامه : مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

پایان نامه گرایش : بالینی عنوان : مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی بالینی عنوان: مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در […]

پایان نامه نقش قابلیت‌های روان‌شناختی در اعتماد بین فردی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجراییگرایش استراتژیک عنوانبررسی نقش قابلیت‌های روان‌شناختی در اعتماد بین فردی و تأثیر آن در رفتار کاری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز استان اردبیل)  شهریور 1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                        صفحهچکیده: 1فصل اول: مقدمه […]

پایان نامه رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی مشاورهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A“گرایش :مشاوره خانواده عنوانبررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار بهار 1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                          صفحه فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه. 2بیان مسأله . 3ضرورت […]

پایان نامه نقش سرمایه­ روان­شناختی در پیش بینی افسردگی

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشکده­ی روانشناسی و علوم تربیتیپایان ­نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی بالینیعنواننقش سرمایه­ اجتماعی و روان­شناختی در پیش بینی وقوع و عدم افسردگی غیر بالینیبهمن90      فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش1- مقدمه. 11-2- بیان مسأله. 31-3- ضرورت و اهمیت موضوع. 61-4- اهداف پژوهش. 71-5- فرضیه‌ها 71-6- تعاریف متغیرها […]

پایان نامه تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)گرایش: عمومی   عنوان:رابطه بین تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی با فرسودگی شغلی تابستان 1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                  شماره صفحهچکیده 1فصل یکم: مقدمه پژوهش1-1بیان مسئله 31-2- اهمیت و ضرورت پژوهش. 81-3- اهداف پژوهش: 91-4-فرضیه […]

پایان نامه نقش سرمایه­ های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی                        واحد یاسوج  دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش: عمومی عنوان: نقش سرمایه­های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت  تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتش

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی استاد مشاور دکتر مجید محمود علیلو شهریور 1392 (در […]