مدیریت

فایل پایان نامه : کارکردهای ارزیابی عملکرد:

  کارکردهای ارزیابی عملکرد را از دو بعد نیروی انسانی و سازمانی قابل بررسی می باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان در بعد فردی ، علاوه بر فراهم آوردن بازخورهای منتج از فعالیت‎های کارکنان، کارکردهای دیگری نیز برای سازمان‎ها دارد. از جمله عمده‎ترین کارکردهای آن عبارتند از: تعیین افزایش حقوق و مزایای جانبی برای کارکنان بر مبنای […]