مدیریت

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : صنعت بیمه:

  صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین بخش های مالی مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد. در این بخش اطلاعاتی اجمالی درباره صنعت بیمه ارائه می شود. ۲-۱-۱- مقدمه: بیمه[۱] از جمله نهادهای اقتصادی است که نقش مهمی در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها ایفا می کند. بیمه از شاخه های […]

حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد   ۲-۱- مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون در ذیل به بررسی عناصر قانونی جرم رشاء، ابتدا در حقوق ایران و سپس در کنوانسیون مریدا می پردازیم.   ۲-۱-۱- گفتار اول : عنصر […]